Audit lingvistic

Prin serviciul de audit lingivstic, Excelsior Corporate Solutions pune la dispozitia companiei dumneavoastra uneltele necesare pentru a obtine o imagine exactă asupra cunoştinţelor lingvistice atât în ceea ce priveşte angajaţii deja existenţi, cât şi în ceea ce priveşte candidaţii pe posturile vacante prin conceperea unui plan functional in ceea ce priveste limbile straine.

Pe baza rezultatelor obtinute in urma acestui proces, compania isi poate formula strategia privind limbile straine. Acesta reprezinta punctul de plecare pentru planificarea a cel putin doua directii de actiune:

 • Punerea in aplicare a unui sistem eficient de cursuri de limbi straine
 • Sustinerea cu date concrete a procesului de recrutare/evaluare

Procesul de audit lingvistic poate fi aplicat:

 • la nivel macro (intreaga companie)
 • la nivel micro (un singur department)
 • poate fi concentrat pe un anumit grup de angajaţi / candidate sau individualizat

Ce urmarim prin testare?

 • Exprimare orala (fluenta, incredere, arie lexicala si acuratete).
 • Exprimare scrisa (arie lexicala, acuratete,stiluri functionale).
 • Citire
 • Ascultare

Auditul lingvistic cuprinde doua faze de implementare:

1. Analizarea nevoii de limbi straine in cadrul companiei

 • In cadrul acestei etape se analizeaza nevoia specifica a postului ocupat de angajat / potentialului angajat cat si obiectivele pe termen mediu / lung ale companiei.
 • Analiza se poate realiza la nivel departamental cat si la nivelul intregii companii.

2. Evaluarea / diagnosticarea competentelor lingvistice existente.

 • In cadrul acestei etape, se stabileste nivelul real de cunostinte al angajatului / potentialului angajat.
 • Procedura de testare se realizeaza in doua etape: testare orala si testare scrisa
  • Testarea orala se poate realiza atat telefonic cat si face-to-face.
  • Testarea scrisa se poate realiza prin intermediul platformei Awesome2Learn, direct la sediul companiei client sau via e-mail

In urma acestui tip de evaluare, se completeaza un raport complex, bazat pe indicatorii Cadrului Comun European, care ofera companiei o imagine de ansamblu asupra cunostintelor de limba existente.

Beneficii:

 • Stabilirea exacta a nivelului de competenta lingvistica conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine.
 • Programa adaptata nevoilor de training ale clientului.
 • Economie de timp si resurse umane pentru compania dvs.
 • Prin intermediul unui audit lingvistic compania client isi stabileste strategia la nivel organizational in ceea ce priveste limbile straine.

Mai multe servicii oferite de noi: